ในช่วงวันที่ 23-28 ส.ค. 61 บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

สรุปเหตุการณ์ประจำวัน

พื้นที่เกิดสถานะการณ์

จังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนชุมชม
0 0 0 0 0

ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย

จังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนชุมชม
0 0 0 0 0

พื้นที่ที่คลี่คลายแล้ว

จังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนชุมชม
0 0 0 0 0

ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ

จังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนชุมชม
0 0 0 0 0

พื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์

จังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนชุมชม
0 0 0 0 0

รายงานประกาศยุติสถานการณ์

จังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนชุมชม
0 0 0 0 0

Download เอกสารรายงานสาธารณภัย

จังหวัดที่เกิดภัย: ประเภทภัย:
วันที่เกิดสถานการณ์: ถึงวันที่:
สถานะ รายงานเหตุด่วน ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ประกาศเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือฯ ประกาศยุติเหตุการณ์
จังหวัด วันที่เกิดสถานการณ์ ประเภทภัย รายงานเหตุด่วน ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ประกาศเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือฯ ประกาศยุติเหตุการณ์
สุรินทร์
05/06/2563
วาตภัย
สุรินทร์
01/06/2563
วาตภัย
สุรินทร์
01/06/2563
วาตภัย
สุรินทร์
29/05/2563
วาตภัย
สุรินทร์
26/05/2563
วาตภัย
ลำปาง
05/06/2563
อัคคีภัย
สมุทรสาคร
05/06/2563
อัคคีภัย
อุดรธานี
04/06/2563
วาตภัย
สระบุรี
29/05/2563
วาตภัย
ชลบุรี
29/05/2563
วาตภัย
สระบุรี
02/06/2563
วาตภัย
สุรินทร์
31/05/2563
วาตภัย
นครปฐม
24/04/2563
อัคคีภัย
เพชรบุรี
29/04/2563
อัคคีภัย
พิจิตร
01/06/2563
วาตภัย
พิจิตร
01/06/2563
วาตภัย
พิจิตร
01/06/2563
วาตภัย
พิจิตร
01/06/2563
วาตภัย
พิจิตร
01/06/2563
วาตภัย
พิจิตร
02/06/2563
วาตภัย
สุพรรณบุรี
27/05/2563
วาตภัย
กาฬสินธุ์
29/05/2563
วาตภัย
ขอนแก่น
05/06/2563
อุทกภัย
นครราชสีมา
05/06/2563
อุทกภัย
สุพรรณบุรี
31/05/2563
วาตภัย
ขอนแก่น
05/06/2563
อุทกภัย
อุดรธานี
05/06/2563
อุทกภัย
อุตรดิตถ์
02/06/2563
วาตภัย
สกลนคร
05/06/2563
อุทกภัย
นราธิวาส
05/06/2563
อุทกภัย
อุบลราชธานี
05/06/2563
อุทกภัย
สุพรรณบุรี
31/05/2563
วาตภัย
ขอนแก่น
05/06/2563
อุทกภัย
นครราชสีมา
05/06/2563
อุทกภัย
ขอนแก่น
05/06/2563
อุทกภัย
สุพรรณบุรี
29/05/2563
วาตภัย
ขอนแก่น
05/06/2563
อุทกภัย
หนองบัวลำภู
05/06/2563
อุทกภัย
นครราชสีมา
12/06/2563
อุทกภัย
ตรัง
05/06/2563
อุทกภัย
หนองคาย
05/06/2563
อุทกภัย
บึงกาฬ
05/06/2563
อุทกภัย
อ่างทอง
05/06/2563
อุทกภัย
นครสวรรค์
28/05/2563
วาตภัย
สุพรรณบุรี
29/05/2563
วาตภัย
ชัยนาท
05/06/2563
อุทกภัย
สุพรรณบุรี
27/05/2563
วาตภัย
นครสวรรค์
27/05/2563
วาตภัย
สุพรรณบุรี
27/05/2563
วาตภัย
สุพรรณบุรี
27/05/2563
วาตภัย
นครสวรรค์
26/05/2563
วาตภัย
สุพรรณบุรี
27/05/2563
วาตภัย
อุดรธานี
05/06/2563
อุทกภัย
พิจิตร
29/05/2563
วาตภัย
อุตรดิตถ์
25/06/2563
ภัยแล้ง
สุพรรณบุรี
27/05/2563
วาตภัย
สุพรรณบุรี
27/05/2563
วาตภัย
แม่ฮ่องสอน
29/05/2563
อุทกภัย
สุพรรณบุรี
27/05/2563
วาตภัย
ฉะเชิงเทรา
31/05/2563
วาตภัย
ฉะเชิงเทรา
31/05/2563
วาตภัย
ขอนแก่น
25/05/2563
วาตภัย
สุโขทัย
28/05/2563
วาตภัย
สุพรรณบุรี
27/05/2563
วาตภัย
สุพรรณบุรี
26/05/2563
วาตภัย
สุพรรณบุรี
26/05/2563
วาตภัย
พระนครศรีอยุธยา
03/06/2563
วาตภัย
พระนครศรีอยุธยา
02/06/2563
วาตภัย
พระนครศรีอยุธยา
02/06/2563
วาตภัย
นครปฐม
25/05/2563
อัคคีภัย
นครปฐม
26/05/2563
วาตภัย
สระบุรี
02/06/2563
วาตภัย
สุรินทร์
27/05/2563
วาตภัย
พิจิตร
26/05/2563
วาตภัย
เชียงใหม่
28/05/2563
วาตภัย
ลำพูน
22/05/2563
อัคคีภัย
สุรินทร์
25/05/2563
วาตภัย
ลำพูน
31/05/2563
วาตภัย
ลำพูน
28/05/2563
วาตภัย
ชลบุรี
28/06/2563
วาตภัย
สกลนคร
19/05/2563
วาตภัย
สิงห์บุรี
02/06/2563
วาตภัย
พิจิตร
01/06/2563
วาตภัย
พิจิตร
28/05/2563
วาตภัย
พิจิตร
26/05/2563
วาตภัย
สระบุรี
28/05/2563
วาตภัย
สระบุรี
30/05/2563
วาตภัย
สระบุรี
28/05/2563
วาตภัย
สระบุรี
28/05/2563
วาตภัย
สระบุรี
28/05/2563
วาตภัย
อ่างทอง
29/05/2563
วาตภัย
นราธิวาส
28/05/2563
ไฟป่า
พิษณุโลก
29/05/2563
วาตภัย
พิษณุโลก
28/05/2563
วาตภัย
ชุมพร
26/05/2563
วาตภัย
กำแพงเพชร
01/06/2563
วาตภัย
กาญจนบุรี
25/05/2563
วาตภัย
กาญจนบุรี
27/05/2563
วาตภัย
ชุมพร
28/05/2563
วาตภัย
กาญจนบุรี
27/05/2563
วาตภัย