ในช่วงวันที่ 23-28 ส.ค. 61 บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

สรุปเหตุการณ์ประจำวัน

พื้นที่เกิดสถานะการณ์

จังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนชุมชม
0 0 0 0 0

ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย

จังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนชุมชม
0 0 0 0 0

พื้นที่ที่คลี่คลายแล้ว

จังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนชุมชม
0 0 0 0 0

ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ

จังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนชุมชม
0 0 0 0 0

พื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์

จังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนชุมชม
0 0 0 0 0

รายงานประกาศยุติสถานการณ์

จังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนชุมชม
0 0 0 0 0

Download เอกสารรายงานสาธารณภัย

จังหวัดที่เกิดภัย: ประเภทภัย:
วันที่เกิดสถานการณ์: ถึงวันที่:
สถานะ รายงานเหตุด่วน ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ประกาศเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือฯ ประกาศยุติเหตุการณ์
จังหวัด วันที่เกิดสถานการณ์ ประเภทภัย รายงานเหตุด่วน ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ประกาศเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือฯ ประกาศยุติเหตุการณ์
สกลนคร
02/09/2562
ภัยแล้ง
สกลนคร
02/09/2562
ภัยแล้ง
สระบุรี
06/12/2562
อัคคีภัย
กาฬสินธุ์
30/10/2562
ภัยแล้ง
กาฬสินธุ์
18/11/2562
ภัยแล้ง
แพร่
07/12/2562
ภัยหนาว
นราธิวาส
30/11/2562
อุทกภัย
ชุมพร
07/12/2562
วาตภัย
นราธิวาส
30/11/2562
อุทกภัย
นราธิวาส
30/11/2562
อุทกภัย
นราธิวาส
30/11/2562
อุทกภัย
นราธิวาส
30/11/2562
อุทกภัย
นราธิวาส
30/11/2562
อุทกภัย
ตราด
06/12/2562
วาตภัย
นราธิวาส
30/11/2562
อุทกภัย
นครศรีธรรมราช
26/11/2562
วาตภัย
น่าน
24/10/2562
ภัยแล้ง
ประจวบคีรีขันธ์
29/11/2562
วาตภัย
ประจวบคีรีขันธ์
05/12/2562
วาตภัย
ชลบุรี
03/12/2562
อัคคีภัย
นครศรีธรรมราช
20/10/2562
อุทกภัย
นราธิวาส
30/11/2562
อุทกภัย
นราธิวาส
30/11/2562
อุทกภัย
พัทลุง
04/12/2562
อัคคีภัย
พัทลุง
04/12/2562
อุทกภัย
พัทลุง
29/11/2562
วาตภัย
พัทลุง
22/11/2562
วาตภัย
นครปฐม
30/11/2562
อัคคีภัย
อุตรดิตถ์
15/11/2562
ภัยแล้ง
แพร่
07/12/2562
ภัยหนาว
อุตรดิตถ์
01/11/2562
ภัยแล้ง
แพร่
03/12/2562
อัคคีภัย
อุตรดิตถ์
04/12/2562
ภัยแล้ง
แพร่
03/12/2562
อัคคีภัย
แพร่
29/11/2562
ภัยแล้ง
นราธิวาส
30/11/2562
อุทกภัย
นราธิวาส
30/11/2562
อุทกภัย
อุตรดิตถ์
19/11/2562
ภัยแล้ง
นราธิวาส
30/11/2562
อุทกภัย
นราธิวาส
30/11/2562
อุทกภัย
สกลนคร
12/12/2562
ภัยแล้ง
ตราด
02/12/2562
วาตภัย
กาฬสินธุ์
08/11/2562
ภัยแล้ง
อุดรธานี
21/11/2562
อัคคีภัย
ตราด
08/12/2562
วาตภัย
ตรัง
02/11/2562
วาตภัย
ตราด
12/12/2562
อัคคีภัย
กาฬสินธุ์
06/12/2562
วาตภัย
สกลนคร
12/12/2562
ภัยแล้ง
กาฬสินธุ์
11/12/2562
อัคคีภัย
ชุมพร
03/12/2562
วาตภัย
ชุมพร
29/11/2562
วาตภัย
ฉะเชิงเทรา
29/11/2562
ภัยแล้ง
ลำพูน
10/12/2562
อัคคีภัย
ลำพูน
04/12/2562
อัคคีภัย
สกลนคร
02/09/2562
ภัยแล้ง
สกลนคร
02/09/2562
ภัยแล้ง
สกลนคร
01/10/2562
ภัยแล้ง
สกลนคร
06/11/2562
ภัยแล้ง
สกลนคร
28/10/2562
ภัยแล้ง
สกลนคร
25/10/2562
ภัยแล้ง
สกลนคร
25/10/2562
ภัยแล้ง
ชลบุรี
07/12/2562
อัคคีภัย
สกลนคร
24/10/2562
ภัยแล้ง
สกลนคร
09/12/2562
ภัยแล้ง
ชัยภูมิ
30/11/2562
อัคคีภัย
ประจวบคีรีขันธ์
27/11/2562
วาตภัย
ตราด
06/12/2562
วาตภัย
ฉะเชิงเทรา
06/12/2562
ภัยแล้ง
ฉะเชิงเทรา
20/11/2562
ภัยแล้ง
สมุทรปราการ
07/12/2562
วาตภัย
บุรีรัมย์
06/12/2562
อัคคีภัย
สมุทรปราการ
06/12/2562
อัคคีภัย
สุรินทร์
05/12/2562
อัคคีภัย
นครศรีธรรมราช
01/12/2562
อัคคีภัย
สุรินทร์
06/12/2562
อัคคีภัย
อ่างทอง
03/12/2562
อัคคีภัย
เชียงใหม่
08/12/2562
อัคคีภัย
นราธิวาส
30/12/2562
อุทกภัย
นราธิวาส
30/12/2562
อุทกภัย
นราธิวาส
30/12/2562
อุทกภัย
นราธิวาส
30/12/2562
อุทกภัย
นราธิวาส
30/12/2562
อุทกภัย
นราธิวาส
30/12/2562
อุทกภัย
สกลนคร
01/08/2562
ภัยแล้ง
สระบุรี
03/12/2562
อัคคีภัย
สระบุรี
03/12/2562
อัคคีภัย
สระบุรี
26/11/2562
อัคคีภัย
สระบุรี
03/12/2562
วาตภัย
ลำปาง
06/12/2562
อัคคีภัย
สตูล
06/12/2562
วาตภัย
สตูล
06/12/2562
วาตภัย
พัทลุง
01/12/2562
วาตภัย
พัทลุง
03/12/2562
อุทกภัย
พัทลุง
28/11/2562
วาตภัย
พัทลุง
28/11/2562
วาตภัย
ชุมพร
03/12/2562
อุทกภัย
สกลนคร
09/10/2562
ภัยแล้ง
สกลนคร
06/12/2562
ภัยแล้ง
ชุมพร
29/11/2562
วาตภัย