พัทลุงประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย-ชาวบ้านหวั่นโรคมากับน้ำ

พัทลุงประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย-ชาวบ้านหวั่นโรคมากับน้ำ

เรื่องโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ภาพโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 09:47 น.

ระดับน้ำในพื้นที่ริมเทือกเขาบรรทัด ในท้องที่ อ.ป่าบอน อ.ตะโหมด อ.กงหรา อ.ศรีนครินทร์ อ.ศรีบรรพต และ อ.ป่าพะยอม ระดับน้ำได้ลงลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำไหลลงสู่ท่วมขังในพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยพื้นที่ อ.ควนขนุน อ.เมืองพัทลุง อ.เขาชัยสน อ.บางแก้ว และ อ.ปากพะยูน ทำให้นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ประกาศให้พื้นที่จังหวัดพัทลุง ทั้ง 11 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วสำหรับพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลานั้น ขณะนี้ระดับน้ำได้ท่วมสูงทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ อ.ควนขนุน อ.เมืองพัทลุง และพื้นที่อ.ปากพะยูน ในส่วนของพื้นที่ อ.เมืองพัทลุง มีน้ำท่วมสูงใน ต.ปรางค์หมู่ ต.ชัยบุรี ต.พญาขัน ต.ลำปำ โดยเฉพาะในชุมชนลำปำ ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง มีน้ำท่วมหลายครัวเรือนส่วนถนนสายพัทลุง-ลำปำ ที่ผู้รับเหมากำลังขุดถนน เพื่อฝังท่อระบายน้ำ ซึ่งสามารถสัญจรไปมาเพียงเลนเดียวนั้น ได้ถูกน้ำท่วมขังสูง รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ในขณะที่ ต.พญาขัน ที่เป็นพื้นที่ราบต่ำนั้น ระดับน้ำท่วมสูงในพื้นที่ ม.5 , 9 , 10 ระดับน้ำบางแห่งสูงถึง 1 เมตร จนชาวบ้านไม่สามารถใช้รถยนต์ในการสัญจรไปมาได้ สำหรับ อ.ปากพะยูนซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะนั้น มีน้ำท่วมขัง ทั้งที่ ต.หารเทา ต.ฝาละมี และ ต.ดอนประดู่ขณะที่ชาวบ้าน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้ เล่าว่า ปีนี้น้ำมาเร็วมาก ขนของใช้ขึ้นข้างบนไม่ทัน ทำให้สิ่งของต้องจมอยู่ใต้น้ำเสียหายหลายอย่าง และน้ำยังไม่มีท่าทีจะลดลง ต้องล่องเรือไปหาของใช้ของกินอยู่อีกหลายวัน ที่สำคัญ ตอนนี้น้ำอาบน้ำใช้ เริ่มที่จะออกสีขุ่นๆแล้ว เกรงว่า อาจจะมีโรคระบาดตามมาด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า หลังจากนำเครื่องผลักดันน้ำ 4 เครื่อง ไปติดตั้งที่คลองปากประ บริเวณสะพานปากประ พื้นที่รอยต่อระหว่าง อ.เมืองพัทลุง กับพื้นที่ อ.ควนขนุน จำนวน 4 เครื่องนั้น ยังไม่สามารถที่จะผลักดันน้ำ จากพื้นที่ อ.ควนขนุน และอ.เมืองพัทลุง ลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้อย่างพึงพอใจ จึงได้เสนอขอเครื่องผลักดันน้ำจากกรมชลประทาน มาติดตั้งเพิ่มขึ้นอีกรวม 12 เครื่อง