เวลาประมาณ 17.00 น. เกิดฝนตก ลมกรรโชกแรง ในหลายพื้นที่ของ อ.สูงเนิน  จ.หวัดนครราชสีมา บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เบื้องต้นได้รับแจ้งความเสียหาย รวม 20 หลัง

เวลาประมาณ 17.00 น. เกิดฝนตก ลมกรรโชกแรง ในหลายพื้นที่ของ อ.สูงเนิน  จ.หวัดนครราชสีมา บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เบื้องต้นได้รับแจ้งความเสียหาย รวม 20 หลัง

เรื่องโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ภาพโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 12 เมษายน 2561 21:53 น.

- เพื่อโปรดทราบ
- วันนี้ 12 เม.ย. 61 เวลาประมาณ 17.00 น. เกิดฝนตก ลมกรรโชกแรง ในหลายพื้นที่ของ อ.สูงเนิน  จ.หวัดนครราชสีมา บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เบื้องต้นได้รับแจ้งความเสียหาย รวม 20 หลัง แยกเป็นรายตำบล ดังนี้

1) ต.โคราชหมู่ 5 จำนวน 3 หลัง
2) ต.บุ่งขี้เหล็ก หมู่4-7 จำนวน 15 หลัง (เป็นโรงเรียน 1 หลัง)
3) ต.โนนค่าหมู่ 4,5 จำนวน 2 หลัง