พายุฤดูร้อนถล่มแก่งโคกก่อ อ.เมืองมหาสารคราม เสียชีวิต 1 ราย

พายุฤดูร้อนถล่มแก่งโคกก่อ อ.เมืองมหาสารคราม เสียชีวิต 1 ราย

เรื่องโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ภาพโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 16 เมษายน 2561 07:25 น.

พายุฤดูร้อนถล่มแก่งโคกก่อ อ.เมือง จ. มหาสารคราม เสียชีวิต 1 ราย